Последователност при производство на бяло саламурено сирене

Пастьоризацията на кравето мляко се извършва при 72-74 градуси по Цeлзий.

Пастьоризацията на овчето мляко се извършва при 68-70 градуси по Цeлзий.

След охлаждане до 38-40°C се добавя:

1. Закваска - необходимото количество закваска се активира в 1 литър пастьоризирано и охладено до 45 °C мляко за 15-20 минути. След това се добавя към останалото мляко, предназначено за подсирване при добро разбъркване.

2. Калциев двухлорид – дозировка: 200-300 мл. за 1000 литра мляко или 5-6 капки за литър.

3. Мая за сирене активност - 1:12 000 дозировка:

  • за краве и козе мляко 200-300 мл за 1000 литра мляко или 5-6 капки за литър
  • за овче и биволско мляко 250-350 мл за 1000 литра мляко или 6-8 капки за литър

4. Пресоване

5. Осоляване: В 19 % солена саламура за 24 часа или осоляване на сухо.

6. Саламура за зреене на сиренето:

  • 9 % соленост на разтвора;
  • 150-200 милилитра млечна киселина от 40% за 10 литра саламура със суроватка или 300-400 милилитра млечна киселина от 40% за 10 литра саламура с вода;
  • 80-100 милилитра млечна киселина от 80% за 10 литра саламура със суроватка или 150-200 милилитра млечна киселина от 80% за 10 литра саламура с вода.