ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАЛЦИЕВ ДВУХЛОРИД ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЯЛО САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ И КАШКАВАЛ? 

Използването на калциев двухлорид при производството на бяло саламурено сирене и кашкавал е задължително, за да се възстанови калциевото равновесие след пастьоризацията на млякото.

  • кравето и козето мляко се пастьоризират при 72-74 °C;
  • овчето и биволското мляко се пастьоризират при 68-70 °C.
  • Подобрява се качеството на подсирката, намалява се количеството на употребяваната мая, намаляват се загубите на белтъчини и мазнини в суроватката, увеличава се добива.

Калция може да се разреди с чиста нехлорирана вода в съотношение 1:1 и да се вложи в млякото непосредствено преди маята при добро смесване.

Калциевия двухлорид не се смесва със сирищната мая, а се влагат поотделно в млякото.

Препоръчителна доза калциев двухлорид за 1000 l. мляко - 200-300 ml.

Освен долупосочените, предлагаме калциев двухлорид и в опаковки по 10 л., 20 л., и 30 л.

Резултати 1 - 3 от 3