Шупване на сиренето

При бялото саламурено сирене са познати два вида шупвания – ранно шупване, което се дължи главно на колиформи бактерии (чревни пръчици) и късно шупване, причинявано от масленокисели бактерии.

Ранното шупване възниква още в деня на производството или през първата седмица зреенето му, докато късното – протича след двадесетия ден или в узрялото вече сирене. Наличието на по-голям брой шупли по сиренето от обичайното, може да се дължи на нечиста мая или претоплено мляко. Основни средства срещу двете шупвания са висока хигиена на производството и поддържане на млечно киселия процес на необходимото ниво. При домашни условия хигиената се обезпечава чрез измиване и изпаряване на всички съдове. Широката промишлена практика е потвърдила използването на закваска от кисело мляко като важно средство срещу шупването. Суровото мляко съдържа достатъчно млечно кисели бактерии, но пак се препоръчва непосредствено преди подсирването му да се прибавя малко закваска от кисело мляко.