Много солено сирене

Степента на осоляване се регулира в зависимост от времето за консумация на сирената.

Когато сиренето ще се консумира като прясно в следващите 2-3 седмици, не е обходимо да се осолява повече от 2-3 процента. При запазване обаче за зимата и особено ако през лятото и есента ще се съхранява при обикновени избени условия, осоляването му трябва да бъде в интервала от 4-5 процента. Над 6% готварска сол, сиренето е вече пресолено, което налага изкисване във вода преди консумацията му. Не следва в никакъв случай да се преувеличава с изкисването, защото при тази операция сиренето намалява не само солевото си съдържание, но и това на ценни хранителни съставки, каквито са свободните аминокиселини и др. Разтворими компоненти, поучени при зреенето.