fenolftalein_944548540
Опаковка: 100 мл. Приложение: за измерване на киселинност.

Фенолфталейн

6,00 лв.


  • Описание

Опаковка: 100 мл.

Приложение: за измерване на киселинност.